Training Overtuigende Teksten

Dit is een incompanytraining waarin de deelnemers leren hoe ze heldere, duidelijke teksten kunnen schrijven die overtuigen en met plezier gelezen worden.

Overtuigende teksten (incompanytraining)

Doelgroep

Dit is een – afhankelijk van de ervaring van de deelnemers – een- of tweedaagse training voor mensen met schrijfervaring die willen leren hoe ze een boeiende en overtuigende tekst kunnen schrijven. Een brief of een nota, een webtekst of een jaarverslag, een corporate story of een subsidieaanvraag. 

Aanpak

Omdat overtuigend en boeiend schrijven een kunst en een vaardigheid is, werk ik bij voorkeur met kleine groepjes. Zo krijgt iedereen veel aandacht en is er veel ruimte voor interactie. Ik wissel korte stukjes theorie af met voorbeelden uit de/mijn praktijk en veel oefeningen: een zeer intensieve manier van werken die het mogelijk maakt om in korte tijd veel te leren. De ervaring leert dat de deelnemers, door de actuele inhoud van de cursus én de interactieve werkwijze, snel een aantal noodzakelijke vaardigheden oppikken.

Inhoud van deze training

1. Hoe zorg je dat de tekst bij de lezers past?

De eerste vraag die een tekstschrijver zich moet stellen is: wie is mijn lezer? En vervolgens: wat weet de lezer al? Is dit een nieuw of een ‘oud’ onderwerp? Wat is het eigen standpunt van de lezer? Is de lezer dol op cijfers en feiten, of hecht hij of zij meer waarde aan maatschappelijke argumenten? Wil de lezer de tekst gebruiken voor eigen meningsvorming of om tegenstanders van repliek te dienen? 

2. Hoe formuleer je een duidelijke boodschap?

De basis van een overtuigende tekst is een heldere boodschap. Een boodschap die kort en bondig is, maar ook boeiend en prikkelend. Je moet van tevoren goed bedenken wie je waarom waarvan wil overtuigen, of: wat moet je lezer onthouden van de tekst? Het antwoord op de vraag ‘what’s in it for me’ – vanuit het perspectief van de luisteraar – is meestal een goede leidraad. 

3. Hoe zorg je voor een duidelijke structuur?

Een heldere tekst heeft ook een duidelijke structuur: wat bij elkaar hoort staat bij elkaar. Hoofdzaken zijn gescheiden van bijzaken. Door een duidelijke volgorde, door slim gebruik van kopjes en alinea’s, maar ook door bijvoorbeeld te kiezen voor een gelaagde structuur zoals het gebruiken van bijlagen of het doorklikken op een website: hoe meer je wilt weten, hoe dieper je in de tekst moet kruipen. 

 

4. Wat is heldere taal?

Lange zinnen en moeilijke woorden maken een tekst slecht leesbaar. Passieve constructies en naamwoordstijl creëren afstand tussen schrijver en lezer. Om een tekst helder en toegankelijk te houden moeten zinsbouw en woordgebruik helder en toegankelijk zijn. Niet te ver door de knieën, maar met respect voor de lezers.

5.  Hoe maak je een tekst concreet in plaats van abstract?

Concretiseren betekent: abstracte zaken begrijpelijk en toegankelijk maken en ze ‘op het netvlies’ van de lezer zetten. Of je nu wil informeren en/of overtuigen: verhalen vertellen (storytelling) en concrete voorbeelden helpen daarbij. Voorbeelden waar de lezer zich iets bij kan voorstellen, die aansluiten bij zijn of haar belevingswereld. Zo is het bijvoorbeeld vaak een goed idee om cijfers in een tekst te ‘vertalen’ naar de menselijke maat. 

 6. Hoe bouw je een overtuigend betoog op?

Hoe vind je de juiste argumenten? Hoe bouw je een betoog op? Wat zijn drogredenen en hoe kun je die herkennen? Met andere woorden: hoe zorg je dat je tekst overtuigend is?

7. Wat is framing en hoe gebruik je het?

Volgen professor Hans De Bruijn is taal de bril waardoor we naar de werkelijkheid kijken. Ieder woord roept een beeld op. Framen is de kunst om met de juiste woorden de juiste beelden op te roepen. Hoe doe je dat? Hoe ontstaat een frame? Hoe gebruik je frames en hoe reframe je frames van tegenstanders? 

People Should Try Thinking A Bit
Cursusruimte