NPO Concessiebeleidsplan

Eens in de vier jaar schrijf ik het Concessiebeleidsplan voor de NPO

Opdracht: NPO Concessiebeleidsplan

Eens in de vier jaar schrijf ik het Concessiebeleidsplan voor de NPO. In dit plan word de ambities en doelen beschreven van de NPO voor de komende periode. Op basis van het Concessiebeleidsplan wordt met het ministerie van OCW een Prestatieovereenkomst gesloten. Hierin staat wat de NPO gaat doen.

Download hieronder  NPO Concessiebeleidsplan 2016-2020

Type werkzaamheden

Opdrachtgever: NPO
Soort opdracht: tekstschrijver, eindredactie
Web: over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/concessiebeleidsplan